شما اینجا هستید

دانشکده الهیات

دروس معارف ؛ دروس زندگی

دانشجویان لازم است 14 واحد دروس معارف خود را شامل دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی و یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی را بگذرانند.

2 انتصاب و یک ابقاء در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رئیس دانشگاه ایلام در احکام جداگانه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی و معارف را منصوب و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی را ابقاء کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام، دکتر «محمد علی‌اکبری» در احکام جداگانه‌ای دکتر «نبی سبحانی» را  به عنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی و  دکتر «کریم کوخائی‌زاده» را به سمت مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب کرد.

دکتر علی‌اکبری در حکم دیگری دکتر «علیرضا حسن‌پور» را در سمت مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی ابقاء کرد.