شما اینجا هستید

وبلاگ دکتر مجید ضیایی (معاون آموزشی دانشکده)

شب های دانشکده (عکس)

دیشب که در حال برگشتن از دانشکده بودم دیدم فضای دانشکده خیلی جذاب و دیدنیه حیفم اومد این حس خوب رو با دیگران قسمت نکنم. برای همین چند تا عکس از اون فضا گرفتم که اینجا قرارش بدهم. 

انتزاع مفاهیم متعدد از مصداق واحد و جهت های ادراکی

مسئله: ما از مصداق واحد می توانیم مفاهیم متعددی دریافت کنیم. مثلا از خداوند می توانیم مفاهیم واحد بودن، عالم بودن، قادر بودن و ... را بفهمیم

از طرفی می دانیم که ذات خداوند واحد است و عالم بودن او عین قادر بودن او است و به همین ترتیب....

رئوس مطالب فصل اول منطق 1 کارشناسی

فایل زیر حاوی رئوس مطالب فصل اول درس منطق 1 کارشناسی است. انتظار می رود پس از پایان فصل اول دانشجویان تمام مطالب این فایل را بدانند و بتوانند راجع به هر یک توضیح داده و مثال بزنند

عرفان و منطق، برتراند راسل

عرفان و منطق، برتراند راسل

ترجمه نجف دریابندری

انتشارات ناهید

این جمله را در نظر بگیرید که ممکن است در نوشته ای در باب جامعه شناسی بیابید:

(افراد انسانی از رفتار ناپسند کاملا برکنار هستند، منتها فقط در صورتی که شرایط لازم معینی، که جز در نسبت کمی از موارد واقعی فراهم نمی شود، بر اثر حصول توافق دشواری بین اوضاع مساعد، خواه فطری و خواه محیطی، اتفاقا منجر به تولید فردی شود که در او بسیاری از خصایص به نحوی که از نظر اجتماعی مفید است از حد عادی منحرف شده باشد)