شما اینجا هستید

اطلاعیه‌ی دفاع از رساله دکتری در گروه علوم قرآن و حدیث

دفاعیه ی رساله دکتری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می گردد:

 

عنوان: "اعتبارسنجی روایات تفسیری سوره یوسف(ع) با رویکرد به تفاسیر شیعه"

 

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

 

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

 

دانشجو: امین ذوالفقاری

 

داوران خارجی: دکتر مجید معارف و دکتر اسفندیاری

 

داور داخلی: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

 

تاریخ دفاع: پنج شنبه  17 /11 /98 - ساعت ۹ صبح

 

مکان: آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی