شما اینجا هستید

اطلاعیه آزمون زبان دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

حد نصاب نمره زبان قابل پذیرش در دانشگاه ایلام صرفا مطابق جدول زیر خواهد بود. 

 

لازم به ذکر است که جهت تشویق دانشجویانی که در زبان عربی مهارت دارند، مقرر شده دانشجویانی که موفق به اخذ نمره حد اقل ۶۰ از آزمون بسندگی زبان عربی دانشگاه تهران یا فردوسی مشهد شوند از ارائه آزمون زبان انگلیسی جهت امتحان جامع معاف شده و از نمره ی زبان لازم جهت دفاع از رساله دکتری (۵ نمره از آزمون msrt یا نمره معادل از سایر زبانها) کسر شود. لذا این دانشجویان با نمره ۴۰ از msrt یا معادل آن در سایر آزمونها می‌توانند از رساله خود دفاع کنند.