شما اینجا هستید

اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در گروه علوم قرآن و حدیث

عنوان: معناشناسی قنوت در قرآن کریم
نگارش: آیت‌الله پوریونسی
استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی
مشاور:دکتر سیدمحمدرضا حسینی‌نیا
زمان: یکشنبه ، 31 شهریور، ساعت 11:30
مکان: سالن دانشکده الهیات و معارف اسلامی

امتیاز شما به این مطلب: down