شما اینجا هستید

اعضای هیات علمی

نام استاد

درجه علمی

زمینه تخصصی

پست الکترونیک

دکتر مرتضی اکبری (مدیر گروه)

استادیار

تاریخ اسلام

mo.akbari@ilam.ac.ir

دکتر علی اصغر شریفی راد

مربی

تفسیر قرآن

a.sharifirad@gmail.com

دکتر نبی سبحانی

مربی

فقه و کلام

 

دکتر فرهاد عمورضایی

مربی

فلسفه اسلامی

(فلسفه ملاصدرا)