شما اینجا هستید

انتخاب استاد نمونه گروه فلسفه و کلام اسلامی

به مناسبت دهه سرآمدی آموزش و روز معلم جناب آقای دکتر شمس الله سراج به عنوان استاد نمونه گروه فلسفه و کلام اسلامی انتخاب شدند. گروه فلسفه و کلام اسلامی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.