شما اینجا هستید

انتقال دانشکده به محل جدید

دانشکده الهیات و معارف اسلامی، از شهریور ماه جاری به ساختمان جدید خود جنب نهاد نمایندگی ولی فقیه منتقل شده است. لذا کلیه کلاس های دانشکده از هفته آخر اردیبهشت ماه در محل جدید برگزار خواهد شد. ضمنا آموزش دانشکده تا پایان ثبت نام  و حذف و اضافه در محل قبلی خود باقی می ماند و پس از آن به محل جدید خود در ساختمان جدید دانشکده منتقل خواهد شد.