شما اینجا هستید

اولین دفاعیه دکترا دانشکده برگزار گردید

جلسه دفاعیه آقای حسن رهبر دانشجوی دکترا رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «نقد روش شناختی نظام فکری صدرالمتألهین» صبح روز شنبه 16/11/95 در تالار اجتماعات دانشکده با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار گردید. دکتر شمس الله سراج و دکتر سید یحیی یثربی عنوان استاد راهنما و دکتر رضا رضازاده عنوان استاد مشاور را بر عهده داشتند.