شما اینجا هستید

اولین شماره خبرنامه انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی منتشر شد

به همت دانشجویان انجمن اسلامی گروه فلسفه و کلام اسلامی، اولین خبرنامه انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی به سردبیری خانم پریسا صفری و همکاری ناهید منتی، فاطمه قبولی، زهرا شریفات، زهرا والایی و ولی اردشیری منتشر شد. برای دریافت نسحه آنلاین خبرنامه می توانید از لینک زیر استفاده کنید. خبرنامه انجمن علمی فلسفه از مقالات و یادداشت های مرتبط با فلسفه استقبال کرده و در صورت تایید مقالات اقدام به انتشار آنها در شماره های بعدی خواهد کرد.

برای دریافت دریافت خبرنامه روی تصویر زیر کلیک کنید