شما اینجا هستید

ایده های دانشجویان در زمینه ی بهبود سایت بررسی می شود

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در نظر دارد با استفاده از مشارکت علمی و عملی دانشجویان دانشگاه نسبت به بهبود سایت دانشکده اقدام کند. لذا مطابق فراخوانی که در سایت دانشکده اعلام شده است، دانشجویان می توانند نسبت به ارائه ی ایده ها و اعلام همکاری با دانشکده اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید