شما اینجا هستید

با تلاش انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق؛ کارگاره یک روزه ویراستاری ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد

با همت انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام کارگاره یک روزه ویراستاری ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

در این کارگاه  که با حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد "پروین پیکانی" مدرس این دوره موارد مهم و مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی مخصوصا در پایان‌نامه‌نویسی را تشریح کرد.

انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی بر اساس نیاز دانشجویان آمادگی دارد شرایط برگزاری چنین کارگاه‌هایی را فراهم کند.