شما اینجا هستید

جدیدترین برنامه دروس معارف در نیمسال دوم 97 دانشگاه ایلام

برای دریافت جدیدترین برنامه دروس معارف در نیمسال دوم 97 اینجا کلیک کنید

برای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس 105 علوم پایه در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس 7 کشاورزی در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس 6کشاورزی در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید

رای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس امفی پیرادامپزشکی در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس 107 فنی  در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید

برای دریافت برنامه دروس معارف در کلاس 106 فنی در نیمسال دوم 97 اینجا را کلیک کنید