شما اینجا هستید

دروس آنلاین فلسفه و منطق جدید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی به عنوان دانشکده پیشگام در الکترونیک کردن دروس، دو عنوان درس خود را به صورت مجازی ارائه کرد. در حال حاضر دو درس منطق جدید و فلسفه اسلامی ۱ به صورت آنلاین ارائه می شود. در ضمن ویدیوهای آموزشی علاوه بر بسترهای مربوط به آموزش الکترونیک، جهت استفاده عموم در کانال  ilamphilosophy قابل استفاده هستند.