شما اینجا هستید

دفاعیه خانمها فرشته کلهری و میترا کاوس زاده دانشجویان ارشد فلسفه و کلام اسلامی 25 بهمن برگزار می¬گردد

دفاعیه پایان نامه خانمها فرشته کلهری با عنوان «بررسی آموزه های فلسفی – کلامی- عرفانی خداشناسی دعای عرفه با تکیه بر مضامین حکمت متعالیه»(استاد راهنما دکتر رضا زاده – استاد مشاور دکتر سراج) و میترا کاوس زاده با عنوان «بررسی و تحلیل احتجاجت کلامی انبیا با مخالفان در قرآن» (استاد راهنما دکتر سراج- استاد مشاور دکتر اکبرنژاد) دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی 25 بهمن برگزار می­گردد