شما اینجا هستید

دفاعیه پایان نامه خانم پریسا جعفری دانشجوی ارشد فقه 25 بهمن برگزار می¬گردد

دفاعیه پایان نامه خانم پریسا جعفری دانشجوی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی روز دوشنبه 25/11/95 برگزار می­گردد.

موضوع پایان نامه: بررسی فقهی ولایت وصی در تزویج صغار از دیدگاه مذاهب پنجگانه اسلامی

استاد راهنما: دکتر طاهر علی محمدی

استاد مشاور: دکتر عبدالجبار زرگوش نسب