شما اینجا هستید

دفاعیه پایان نامه فرشته کلهری و میترا کاوس زاده 25 بهمن برگزار می¬گردد

دفاعیه پایان نامه دانشجویان ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی خانمها فرشته کلهری با موضوع «بررسی آموزه­های فلسفی-کلامی-عرفانی خداشناسی دعای عرفه با تکبه بر مضامین حکمت متعالیه» و میترا کاوس زاده با موضوع «بررسی و تحلیل احتجاجات انبیا با مخالفان در قرآن»  روز شنبه 25 بهمن برگزار می­گردد.