شما اینجا هستید

دفاع ار رساله دکتری در گروه علوم قران و حدیث

عنوان: تحلیل انتقادی مبانی روش و اندیشه‌های تفسیری وهبه زحیلی در تفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج

استاد راهنما: دکتر مهدی اکبرنژاد

استاد مشاور: دکتر محمدرضا حسینی‌‌نیا

استاد داور داخلی: دکتر سهراب مروتی

اساتید داور خارجی: دکتر سیاوشی و دکتر اسفندیاری

نگارش: علی دشتی

زمان:شنبه 30 شهریور

مکان: آمفی تئاتر دانشکده الهیات

ساعت:11

امتیاز شما به این مطلب: بالا