شما اینجا هستید

رزومه

 • مشخصات فردی
  • نام و نام خانوادگی: رضا رضازاده 
  • سال و محل تولد: 1352، کاشان.
  • متأهل و دارای دو فرزند.
 • سوابق تحصیلی
  • دکتری فلسفه و الهیات تطبیقی، دانشگاه سنت جوزف (University of Saint Josef)، لبنان، 1390.
  • کارشناسی ارشد (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه تهران، تهران، 1377.
  • کارشناسی (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه تهران، تهران، 1375.
 • زبان: فارسی (زبان اصلی)؛ عربی (خوب)؛ انگلیسی (متوسط)؛ آلمانی (متوسط).
 • سوابق آموزشی
  • استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی  از 1391- ادامه دارد.
  • عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام، از 1377.
 • علائق آموزشی و پژوهشی
  • انسان‌شناسی فلسفی، دینی، عرفانی، خودشناسی (رویکرد میان رشته‌ای)، روش تحقیق، شیوه های تفکر (در آموزش  و بازی‌های دیجیتالی).
 • سوابق پژوهشی

1.مقالات (علمی-پژوهشی/علمی-ترویجی)

 1. «سنخ شناسی خودآگاهی در فلسفه صدرایی»، آیینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی. (پذیرش).
 2. «انسان سالکِ صدرایی: بازخوانی رهیافتِ‌ چندوجهی ملاصدرا به سیر و سلوک انسان»، تأملات فلسفی دانشگاه زنجان، (پذیرش).
 3. « توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء»، حکمت سینوی  ش 56، (علمی-پژوهشی).
 4. «تأملی بر نظریه معنا در فلسفه صدرایی: کاوشی در دلایل نظریه وجود ذهنی»، تأملات فلسفی زنجان، سال پنجم، ش 15 (1394)، 33-50. (علمی-پژوهشی).
 5. «بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب مسئله تناسخ بر پایه‌ی متن حکمة الإشراق»، آموزه‌های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم رضوی، ش 16 (1394)، 46-27.‏‏ (علمی-پژوهشی).
 6. عوامل پيدايش گناه در نظام انديشه صدرايي، معرفت اخلاقی، دوره 2، شماره 5، (1393)، 45-58. (علمی-ترویجی)
 7. «بازخوانی نظریه‌ی اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر فضیلت‌گرایی معاصر»، حکمت صدرایی، س 3، ش 1 (1393)، 97-108. (علمی-پژوهشی).
 8. «جُستاری تطبیقی درباره‌ی اعتبار و نقش منابع معرفتی در اندیشه‌ی ملاصدرا و ابن عربی»، آموزه‌های فلسفه اسلامی، ش 14 (1393)، 37-56. (علمی-پژوهشی)
 9. «حقیقت انسان و انسان حقیقی در اندیشه ابوالحسن عامری و صدرالمتألهین»، تاریخ فلسفه، ش 15 (1392)، 37-58. (علمی-پژوهشی)
 10. «آموزه‌ی اسلامیِ پیدایش نفس و نظریه‌ی فلسفی جسمانیت حدوث نفس صدرایی: سازگاری یا تعارض»، آیینه معرفت، ش 36 (1392)، 54-70. (علمی-پژوهشی)
 11. “The Creation of Human Being in Thomas Aquinas and Mulla Sadra.” Philosophy East and West, 62(2014), 639-648. (ISI)
 12. «مقایسه اجمالی انسانشناسی تومائی و صدرائی با تأکید بر ساختار تألیفی جامع الهیات و اسفار، الهیات تطبیقی، ش 8 (1391)، 73-82. (علمی-پژوهشی)
 13. “Thomas Aquinas and Mulla Sadra on the Soul-Body Problem: A Comparative Investigation,” Journal of Shia Islamic Studies, 4(2011) 415-428. (ISI)
 14. «درآمدی بر انسان‌شناسی ملاصدرا»، خردنامه صدرا، ش 19 (1379)، 84-88. (علمی-پژوهشی).

2.مقالات همایش‌ها

 1. «مدخلی بر رهیافت نقادانه در بازی‌های رایانه‌ای»، اولین کنفرانس ملّی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اصفهان، بهمن 1394.
 2. «فناوري همسانسازی انسانی با نگاه به مبانی انسانشناختی ملاصدرا فلسفه و راه زندگی»، هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا، تهران، خرداد 1392.
 3. «جستاری درتفسير متافيزيکی خدا، خود و جهان در جهان زيست اخلاقی ملاصدرا و اسپينوزا»، فلسفه و راه زندگی، هفدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا، تهران، خرداد 1392.
 4. «نظریه‌ی بابا افضل درباره‌ی رابطه‌ی نفس و بدن»، خلاصه‌ی مقالات کنگره‌ی ملی حکیم افضل الدین مرقی کاشانی، دانشگاه کاشان، 1389.
 5. «به خاطرِ انسان: بررسی نقش کانونی مسئله‌ی انسان در نظام اندیشه امام موسی صدر»، همایش بین المللی امام موسی صدر، انسان عقل و اخلاق، مشهد، 1388. 
 6. «بررسی اجمالی ویژگی‌های کتاب درسی ـ دانشگاهی فلسفه اسلامی»، خلاصه مقالات همایش ملی اسماء، تهران، 1384.
 7. «عقلانیت، محور توسعه‌ی فرهنگ محور»، خلاصه مقالات همایش ملی بررسی موانع فرهنگی توسعه، ایلام، 1382.

3.راهنمایی پایان نامه(پ) و رساله (ر)

 •  انسان سالک صدرایی: پژوهشی در مبانی، رهیافت‌ها، و کارکردها، زهرا جلیلیان، دانشگاه ایلام، 1392، (پ-پایان یافت).
 •  تأثیر ابن عربی بر معادشناسی ملاصدرا، هاجر قراولان، دانشگاه ایلام، 1392، (پ-پایان یافت).
 •  پژوهشی توصیفی و تحلیلی در باب خوانش‌های معاصر فلسفه‌ی صدرایی، زهره خیبری‌زاده، دانشگاه ایلام، 1392، (پ-پایان یافت).
 •  مسئله‌ی «گناه» در نظام اندیشه‌ی صدرایی، نشمیه شکری، دانشگاه ایلام، 1392، (پ-پایان یافت).
 •  مبانی و راهبردهای «تحوّل انسان» در فلسفه‌ی صدرایی، طیبه امامی، دانشگاه ایلام، 1392، (پ-پایان یافت).
 •  بررسی انسان‌شناسی فلسفی- عرفانی از دیدگاه عزیزالدین نسفی، شهناز دوستی، دانشگاه ایلام، 1392. (پ-پایان یافت).
 •  بررسی تطبیقی نظریه ملاصدرا و اسپینوزا درباره «انسان اخلاقی»، مژگان میری، دانشگاه ایلام، 1391. (پ-پایان یافت).
 •  رابطه ایمان و عمل در فلسفه ملاصدرا، مریم سجادی، دانشگاه ایلام، 1391. (پ-پایان یافت).
 •  مسأله‌ی «هبوط» در فلسفه‌ی ملاصدرا و برخی فیلسوفان نوصدرایی، مهناز مظفری‌فر، دانشگاه ایلام، 1391. (پ-پایان یافت). 
 •  تحقیقی در علم‌شناسی ابن سینا با تأکید بر ساختار تألیفی بخش الهیات در شفا و الإشارات و التنبیهات، کاظم موسی خانی، دانشگاه ایلام، 1393. (ر-در حال انجام).

4.داوری کتاب/ مقاله

 • کونگ، هانس. هنر زیستن، ترجمه حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1391.
 • حسن پور، علیرضا. آگاهی از زمان در پدیدارشناسی هوسرل، تهران: نشر علم، 1392.
 • مروتی، سهراب، شکربیگی. گفتار مطلوب در آیینه قرآن، دانشگاه ایلام، 1393.
 • «بررسی تطبیقی تجسم اعمال از منظر علامه طباطبائی و فخر رازی»، الهیات تطبیقی، 1393.
 • «عدالت و گناه در اندیشه جبران خلیل جبران و استاد مطهری»، الهیات تطبیقی، 1393.
 • «مبانی انسان‌شناسی عقل و وحی در اندیشه آکویناس و دکارت»، الهیات تطبیقی، 1393.

5.درسنامۀ آموزشی

 •  تدوین جزوه آموزشی «مهارت‌های مطالعه و تحقیق» دوره‌کارشناسی، ‌(1381).
 •  تدوین و تألیف جزوه آموزشی «اخلاق فلسفی» (1381).

6.سخنرانی علمی

 • تأملی در نظریه‌های انحطاط ایران (دانشگاه ایلام، 1383).
 • درباره‌ی «چیستی انسان»: تأملی تطبیقی از نظرگاه توماس آکویناس و صدر الدین شیرازی، (دانشگاه آزاد واحد لبنان- بیروت، 1390).

7.طرح پژوهشی

 • تحلیلی بر برنامۀ درسی مبتنی بر تفکر انتقادی با تأکید بر درس «تفکر و پژوهشِ» پایۀ ششم دورۀ ابتدایی، (دانشگاه ایلام، 1393).
 • ارزیابی درونی گروه آموزشی الهیات، (دانشگاه ایلام، 1385). 

سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی

 • Mission in Christentum und Islam”,Akademie der Diozese Rottenburg-Stuttgart, Stuttgart-Hohenheim, Germany, 5. bis 7. März 2010.
 • The Catholic Academic Exchange Service (KAAD) seminar on “lifelong learning”, Bonn, Germany, 11-14 December, 2009.
 • Cologne-Leuven seminar on “Ancient and Medieval Philosophy”: Theory of Soul in Thomas Aquinas, University of Leuven, Belgium, 29 May, 2009.
 • Cologne-Leuven seminar on “Ancient and Medieval Philosophy”: Theory of Soul in Thomas Aquinas, University of Cologne, Germany, 9 May, 2009.
 • کارگاه آموزشی «یادگیری خلاق» (1384)
 • کارگاه آموزشی «آموزش مشارکتی» (1384)
 • کارگاه آموزشی «روش‌شناسی مطالعات دینی» (1382)
 • کارگاه آموزشی «آشنایی با اینترنت و روش‌های اطلاع یابی در وب» (1381)
 • کارگاه آموزشی «روش‌های تحقیق» ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (1380)
 • کارگاه آموزشی «مهارت‌های تدریس» ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (1379)

طراحی و اجرای کارگاه آموزشی

 • «اخلاق ارتباطی»، دانشگاه ایلام، 1394.
 • «آشنایی با شیوه‌ها و مهارت‌های مقاله نویسی»، دانشگاه ایلام، 1390، 1391، 1393.
 • بورس تحقیقاتی
 • بورس تحقیقاتی جورج قنواتی، آلمان، دانشگاه کُلن، 2010-2008.

 

 • عضویت در مجامع
 • عضو هیأت امناء حکیم افضل الدین مرقی کاشانی (از 1394)

 

 • سوابق اجرایی
 • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، دانشگاه ایلام (از 1393)
 • مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست، دانشگاه ایلام (از بهمن 1393)
 • معاون آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام (1392-1393).
 • مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه ایلام (1391-1392).
 • مدیر گروه آموزشی الهیات، دانشگاه ایلام (1385–1384).
 • عضویت در شورای دانشگاه ایلام، (1383–1381).
 • مدیر امور فرهنگی دانشگاه ایلام، (1381–1380).
 • دبیر کمیته علمی همایش «بررسی موانع فرهنگی توسعه»، ایلام (1381). 
فایل: