شما اینجا هستید

طرح دیالوگ سقراطی در دانشکده الهیات برگزار می‌شود+ برنامه

طرح پرسش و پاسخ در زمینه‌های قرآنی ، اعتقادی، فلسفی و فقهی با عنوان دیالوگ سقراطی همه روزه با حضور اساتید دانشکده برگزار می‌شود.