شما اینجا هستید

قابل توجه داوطلبان مصاحبه دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

به اطلاع می رساند که منابع مورد سوال در مصاحبه داوطلبین رشته علوم قرآن و حدیث به شرح ذیل می باشد:

1- التفسیر و المفسرون - آیت الله معرفت.

2- التمهید فی علوم القرآن - آیت الله معرفت.

3- تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن - علامه طباطبایی.

4- تفسیر مجمع البیان - طبرسی.

5- درایة الحدیث - مدیر شانه چی.