شما اینجا هستید

مأخذشناخت حکمت صدرایی

با خرسندی به اطلاع می‌رسد که طرح تحقیقی و ترویجیِ  مأخذشناخت حکمت صدرایی: فهرستوارۀ موضوعی مدخل‌های مطالعاتی به منظور گردآوری، فهرست نویسی، دسته بندی و تدوین انواع منابع مطالعاتی درباره حکمت متعالیه به اجرا درآمد. به رغم اینکه طی چند دهه اخیر فعالیت های تحقیقی متعدد و متنوعی درباره حکمت صدرایی صورت گرفته و می‌گیرد و در قالب مقاله، پایان نامه، رساله، کتاب، مجموع مقالات همایش و غیره عرضه شده و می‌شود اما مع الوصف دسترسیِ مطلوب و سریع و آسان به این منابع به ویژه به شکل تخصصی فراهم نشده است. البته قابل انکار نیست که پیش از این پایگاههای اطلاعاتی مختلفی مثل بنیاد حکمت اسلامی صدرا، نورمگز، مگیران و ایرانداک برای دسترسی به این قبیل منابع ایجاد شده است اما بر کسی پوشیده نیست که ترتیب یا تفکیک موضوعی یا مسئله محورِ این منابع به شکل تخصصی مغفول مانده و همّت محققین و دانشجویان علاقمند به پژوهشهای حکمت متعالیه صدرا را طلب می‌کند تا زمینه مناسب برای دسترسی آسان و بهتر این منابع برای صاحبنظران، اساتید و دانشجویان علاقمند به پژوهشهای حوزه حکمت متعالیه فراهم گردد. مشارکت دانشجویان علاقمند به فعالیت در این پایگاه اطلاعاتی می تواند به سرعت و صحت کار مدد رساند.