شما اینجا هستید

ماموریت انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی

انجمن علمی فلسفه و  کلام اسلامی یک گروه دانشجویی است که با هدف ارتقای آموزش فلسفه در دانشگاه ایلام اقدام به اجرای فعالیت های علمی و رویدادهای مرتبط می کند.

از دانشجویان محترمی که علاقه مند به همکاری در این زمینه هستند درخواست می شود که به گروه فلسفه مراجعه کنند.