شما اینجا هستید

مدیر گروه معارف اسلامی به عنوان پژوهشگر برتر سال 96-1395 در بین گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور معرفی گردید.

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آقای دکتر مرتضی اکبری، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی  را بعنوان پژوهشگر برتر سال 96-1395 در بین گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور معرفی کرد.