شما اینجا هستید

منابع مصاحبه‌ی دکتری در رشته‌ی علوم قرآن و حدیث

التفسیر و المفسرون: آیت‌الله معرفت

التمهید: آیت‌الله معرفت؛

تفسیر المیزان جزء ۲۹ و ۳۰؛

مجمع البیان جزء۲۹ و ۳۰؛

درایه الحدیث: مدیر شانه‌چی

امتیاز شما به این مطلب: down