شما اینجا هستید

منابع مصاحبه دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی تیر 98

قابل توجه داوطلبان گرامی؛

منابع مصاحبه دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامی به شرح ذیل اعلام می گردد:

الهیات شفا 

الاشارات و التنبیهات

اسفار اربعه (جلد 8 و 9)

کشف المراد

الشواهد الربوبیه

The Routledge Companion to Islamic Philosophy, Part IV