شما اینجا هستید

نشست صمیمانه اساتید دانشکده با استاد سید محمد موسوی در مورد روش های تفسیری ملاصدرا برگزار شد

نشست صمیمانه اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی با استاد سید محمد موسوی در مورد روش های تفسیری ملاصدرا برگزار شد. ایشان در این جلسه به تبیین سه اصل اساسی در تفسیر ملاصدرا از قرآن پرداخته و فرمودند که از نظر روش تفسیری ملاصدرا، برای اینکه تفسیر صحیحی از قرآن داشته باشیم لازم است که بدانیم که مخاطب خداوند در مرحله ی اول، نفس شریف پیامبر است و عدم اطلاع از مقامات و مراتب نفس پیامبر و مراتب الهی و نوع رابطه ی نفس پیامبر با خداوند باعث می شود که در تفسیر قرآن به خطا بیفتیم.

دومین اصل در روش تفسیری صدرا این است که در بحث تفسیر، چون مقام الهی  است و بنای عقلای عالم در ظهورات الفاظ خداوند نقشی ندارد، مطابق با اصول ملاصدرا، اثبات می شود که  الفاظ برای معانی مطلق وضع شده اند و در صورتی که از این روش استفاده کنیم، تمام الفاظ قرآن در معنای حقیقی استعمال شده و ما در قرآن هیچ گونه مجاز گویی نداریم. تنها اشکال این است که ما در مورد مدلول الفاظ و تفسیر آن به جای توجه به معانی مطلق الفاظ، به معانی مصطلح و عرفی آن رجوع می کنیم و این موجب خطا در تفسیر می شود.

اصل سوم در تفسیر ملاصدرا این است که همانطور که ما در مورد تجسیم خداوند و موارد مشابه آن به خاطر وجود ادله ی عقلی قطعی، اقدام به توجیه ظاهر قرآن می کنیم، اگر فیلسوف هم بنابر اصول مسلم و قطعی در جایی اقدام به توجیه مطلبی خلاف ظاهر عرفی آن کرد، نمی توانیم به او در این مورد ایراد بگیریم.

متن و صوت سخنرانی ان شاء الله در آینده در سایت قرار خواهد گرفت.