شما اینجا هستید

نشست علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی برگزار شد

نشست علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی با موضوع «اهمیت و ضرورت تحصیل فلسفه» در روز دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات دانشکده الهیات و معارف اسلامی با سخنرانی استاد سید محمد موسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد با حضور استادان، دانشجویان و علاقه مندان فلسفه برگزار شد. استاد موسوی در آغاز این نشست، به تعریف و تبیین ماهیت فلسفه و تفاوت آن با علوم و فنون دیگر در زندگی طبیعی بشر پرداخت و اظهار داشت شاید اهمیت فلسفه در حیات طبیعی انسان کمتر از علوم و فنون دیگر باشد، اما با توجه به مقصود و غایت آن که همان کسب ملکۀ ادراک عقلی است، از شریفتر و برتر از علوم و فنون دیگر است. در پایان استاد به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند. متن و صوت این سخنرانی متعاقباً در همین سایت قابل دریافت خواهد بود.