شما اینجا هستید

پایان‌نامه‌ی «سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث» کتاب شد

کتاب «سبّ موجودات و بررسی علل نهی از آن در قرآن و حدیث» توسط دکتر «محمدرضا حسینی‌نیا» و دکتر «مهدی اکبرنژاد» از اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام و «زهرا محمودی‌خو» دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی این دانشگاه به چاپ رسید.

این کتاب در 5 فصل شامل کلیات، مبانی و مصادیق سب، سب شدگان، علل نهی از سب موجودات و آثار پیامدهای سب نگاشته شده است.

انتشارات یاور دانش این کتاب را در 190 صفحه به چاپ رسانده است.

در مقدمه‌ی این کتاب آمده است: در زمینه‌ی سبّ موجودات پژوهش‌های چندانی صورت نگرفته است لذا با توجه به نوپایی موضوع و کمبود منابع در این عرصه تحقیق در این موضوع و تشریح ابعاد آن، با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت یک ضرورت است و این کتاب که در واقع اصل آن یک پایان‌نامه دانشجویی است به این سوال پاسخ می‌دهد که سبّ موجودات و علل نهی از آن از دیدگاه قرآن و حدیث چگونه است.