شما اینجا هستید

کتاب ها و منابع

 

کتاب های فلسفه

1- کتاب شرح منظومه بخش حکمت

 

2- کتاب شرح منظومه انتشارات دانشگاه تهران (ایزوتسو) به همراه تعلیقات هیدجی

PDF icon شرح منظومه. Vol. 1.pdf

PDF icon شرح منظومه. Vol. 2.pdf

3- کتاب تعلیقات شرح منظومه محمد تقی آملی

PDF icon درر الفوائد (تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري) - الشيخ محمد تقي الآملي 1.pdf

PDF icon درر الفوائد (تعليقة على شرح المنظومة للسبزواري) - الشيخ محمد تقي الآملي 2.pdf

4- کتاب تعلیقه میرزا مهدی آشتیانی بر شرح منظومه حکمت

PDF icon تعلیقه میرزامهدی.pdf

5- مجموعه مصنفات شیخ اشراق

PDF icon مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد دوم.pdf

کتاب های منطقی

1- جوهر النضید فی شرح منطق التجرید - علامه حلی

PDF icon الجوهر النضید.pdf

2- اساس الاقتباس خواجه نصیر طوسی

PDF icon اساس الاقتباس.pdf

3- شرح شمسیه علامه حلی

PDF icon القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية - العلامة الحلي.pdf

4- کتاب شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا (بخش منطق)

PDF icon isharat-logic.pdf

5- کتاب منطق جدید ایروینگ کپی

PDF iconcopi.pdf