شما اینجا هستید

7 توصیه مدیرگروه علوم قرآن و حدیث به دانشجویان این رشته

مدیرگروه علوم قرآن و حدیث گفت: : دانشجو متناسب با اسمی که برای او نهاده شده باید به دنبال دانش و به طور طبیعی باید اهل مطالعه و دقت نظر باشد.

دکتر «سیدمحمدرضا حسینی‌نیا» اظهار کرد: در حال حاضر در مجموع 100 دانشجو در گروه علوم قرآن و حدیث مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: 60 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی، 22 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 18 نفر در مقطع دکتری در حال تحصیل در این رشته هستند.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی گفت:  وضعیت فعلی گروه خوب است اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم که امیدواریم با همکاری دانشجویان بتوانیم در چارچوب تعریف شده به سمت وضع مطلوب حرکت داشته باشیم.

حسینی‌نیا افزود: دانشجو متناسب با اسمی که برای او نهاده شده باید به دنبال دانش و به طور طبیعی باید اهل مطالعه و دقت نظر باشد ، البته تدبیر و مدیریت اساتید می‌تواند دانشجو را به سمت این هدف سوق دهد.

مدیرگروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام تاکید کرد: دانشجویان رشته الهیات با گرایش علوم قرآن و حدیث برای موفقیت خود باید نکات ذیل را به درستی رعایت نمایند:

1- انس با قرآن کریم از طریق قرائت و تدبر در آن هر روز حداقل یک جزء

2- مطالعه یک دوره کتاب تفسیری،ترجیحا تفسیر نمونه پیشنهاد می‌شود.
3- مطالعه یک دوره کتاب حدیثی ، ترجیحا کتاب اصول کافی تألیف مرحوم کلینی پیشنهاد می‌شود

4- انجام کارهای پژوهشی

5- مباحثه دو یا سه نفره دروس

6- حضور به موقع در سر کلاس‌های درس

7- مشارکت در مباحث کلاس درس.