slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان «اعتبارسنجی نظرهای انتقادی معاصرین بر ملاصدرا در مبحث نفس»

عنوان: اعتبارسنجی نظرهای انتقادی معاصرین بر ملاصدرا در مبحث نفس
استاد راهنما:دکتر شمس‌الله سراج
استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی
اساتید داور: دکتر رضا زاده، دکتر رحمت‌الله موسوی‌مقدم و دکتر حسن قنبری
دانشجو «امیر دل‌زنده‌نژاد»
زمان : یکشنبه 24 شهریور ، ساعت 8:30
مکان: سالن دانشکده الهیات و معارف اسلامی

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان «مواجهه‌ی انتقادی با معرفت شناسی فمینیستی بر اساس حکمت صدرایی»

عنوان: مواجهه‌ی انتقادی با معرفت شناسی فمینیستی بر اساس حکمت صدرایی
استاد راهنما:دکتر علیرضا حسن‌پور
استاد مشاور: دکتر مجید ضیایی
اساتید داور: دکتر شمس‌الله سراج، دکتر رحمت‌الله موسوی‌مقدم ، دکتر حسن قنبری
دانشجو: مهناز مظفری‌فر
زمان : یکشنبه 24 شهریور ، ساعت 10:30

اطلاعیه‌ی دفاع از پایان‌نامه

عنوان: رابطه ی دارالاسلام ودارالکفر و تاثیراختلاف آنها بر عقود از دیدگاه فریقین
دانشجو: نرگس آب‌سردی
استاد راهنما: دکترعبدالجبارزرگوش‌نسب
استادمشاور: دکترکریم کوخایی‌زاده
استاد داورداخلی: دکترنبی سبحانی
استاد داورخارجی: دکترعبدالحسین رضایی‌راد و دکترمیثم خزائی
ساعت ۱۴روزدوشنبه۱۷/۴/۹۸
مکان:آمفی دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

اطلاعیه مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری برای دانشجویانی که تداخل ساعت داشته اند در تاریخ های زیر برگزار می شود

گروه فقه ۹۸.۴.۹

فلسفه ۹۸.۴.۱۶

علوم قرانی ۹۸.۴.۱۶

صفحه‌ها