slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

صندوق پیشنهادات و انتقادات سایت دانشکده فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد

بخش صندوق پیشنهادات و انتقادات سایت فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد. در صورت استقبال مثبت از این ایده و وجود شرایط فنی لازم، فعالیت این صندوق در سایت دانشکده دائمی خواهد شد. 

مدیر گروه معارف اسلامی به عنوان پژوهشگر برتر سال 96-1395 در بین گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور معرفی گردید.

معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، آقای دکتر مرتضی اکبری، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی  را بعنوان پژوهشگر برتر سال 96-1395 در بین گروه‌های معارف اسلامی سراسر کشور معرفی کرد.

نشست علمی با موضوع «چگونگی طرح دعاوی حقوقی و کیفری و فرآیند آن» با حضور دکتر عباس گوهری رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب برگزار گردید

نشست علمی  با موضوع «چگونگی طرح دعاوی حقوقی و کیفری و فرآیند آن» با حضور دکتر عباس گوهری رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب به همت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی رأس ساعت 30/13 روز چهارشنبه 24/9/95 در محل سالن اجتماعات دانشکده با حضور دکتر زرگوش نسب مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و جمع زیادی از دانشجویان برگزار گردید.

دکتر گوهری در این جلسه 2 ساعته توضیحاتی درباره فرآیندهای مختلف طرح دعایو حقوقی و کیفری در دادگاههای عمومی و انقلاب و شورای حل اختلاف در موضوعات مختلف توضیحات مبسوطی ارائه داد و در پایان به سئوالات متعدد دانشجویان پاسخ داد.

 

نشست علمی با موضوع "چگونگی طرح دعاوی حقوقی و کیفری و فرآیند آن" چهارشنبه برگزار می گردد

نشست علمی  با موضوع «چگونگی طرح دعاوی حقوقی و کیفری و فرآیند آن» با حضور دکتر عباس گوهری رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب استان به همت گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی رأس ساعت 30/13 روز چهارشنبه 24/9/95 در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات برگزار می­گردد.

صفحه‌ها