slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

2 انتصاب و یک ابقاء در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رئیس دانشگاه ایلام در احکام جداگانه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی و معارف را منصوب و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی را ابقاء کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام، دکتر «محمد علی‌اکبری» در احکام جداگانه‌ای دکتر «نبی سبحانی» را  به عنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی و  دکتر «کریم کوخائی‌زاده» را به سمت مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب کرد.

دکتر علی‌اکبری در حکم دیگری دکتر «علیرضا حسن‌پور» را در سمت مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی ابقاء کرد.

 

ارتقاء رتبه علمی 2 تن از اعضای هیئت علمی دانشکده الهیات به دانشیاری

در پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه ایلام، 2نفر از اعضای هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی ارتقاء رتبه‌ی علمی یافتند.

  به گزارش روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام،  پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه در  20 شهریور  با حضور دکتر علی‌اکبری رئیس دانشگاه و هیأت ممیزه و تمامی اعضاء برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر «شمس‌الله سراج» عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی و دکتر «عبدالجبار زرگوش‌نسب» عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی به رتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

انتقال دانشکده به محل جدید

دانشکده الهیات و معارف اسلامی، از شهریور ماه جاری به ساختمان جدید خود جنب نهاد نمایندگی ولی فقیه منتقل شده است. لذا کلیه کلاس های دانشکده از هفته آخر اردیبهشت ماه در محل جدید برگزار خواهد شد. ضمنا آموزش دانشکده تا پایان ثبت نام  و حذف و اضافه در محل قبلی خود باقی می ماند و پس از آن به محل جدید خود در ساختمان جدید دانشکده منتقل خواهد شد. 

کارگاه آموزشی برنامه ریزی شخصی با استفاده از تکنولوژی نوین با حضور اساتید دانشکده الهیات برگزار شد

کارگاه آموزشی برنامه ریزی شخصی با استفاده از تکنولوژی های نوین با رویکردی به نیازهای اعضای هیات علمی، توسط دکتر مجید ضیایی و با حضور اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد.

در این کارگاه در ضمن معرفی روش های هدف محور در برنامه ریزی شخصی، و سیستم های مدیریت عادات روزمره، تمارین عملی انجام شد و همکاران به همفکری و هم افزایی علمی پرداختند.

در پایان جلسه تاکید شد که جلسات آموزشی جهت هم افزایی علمی اعضای هیات علمی دانشکده در موضوعات متنوع و بصورت دوره ای در دانشکده الهیات دایر باشد.

فایل اسلاید های جلسه به پیوست این خبر قابل دریافت است.

صفحه‌ها