slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

چاپ و ترجمه 5 عنوان کتاب توسط دکتر علیرضا حسن‌پور/ توضیحات حسن‌پور درباره اثری که کتاب فصل شد

دکتر علیرضا حسن‌پور، استادیار  و مدیرگروه فلسفه و کلام اسلامی، موفق به چاپ یک عنوان کتاب تألیفی  و چهار عنوان ترجمه کتاب، در طی چند سال گذشته شده است.

دکتر علیرضا حسن‌پور استادیار و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی، در زمینه پژوهش علاقمند به حوزه‌های «پدیدارشناسی» و «هرمنوتیک» است،  که دارای یک عنوان کتاب تألیفی،  4 عنوان کتاب ترجمه  و 5 عنوان مقاله علمی - پژوهشی است و  از  سال 92 تاکنون مدیریت گروه فلسفه و کلام اسلامی (سه دوره) را بر عهده دارد.

دفاع از رساله‌ی دکتری در گروه فلسفه

به اطلاع دانشجویان و اساتید دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی می‌رساند، جلسه دفاع از پایان‌نامه‌ی دکتری با عنوان "تحقیقی درعلم شناسی ابن‌سینا با تاکید برساختار تالیفی بخش الهیات در دوکتاب شفا واشارات" توسط آقای «کاظم موسی‌خانی» دانشجوی دکتری فلسفه برگزار می‌شود.

اساتید راهنما: دکتر«رضا رضازاده» و دکتر«امیرعباس علی‌زمانی»

مشاور:دکتر «شمس الله سراج»

داور داخلی: دکتر «مجید ضیایی»

دروس معارف ؛ دروس زندگی

دانشجویان لازم است 14 واحد دروس معارف خود را شامل دو درس به ارزش 4 واحد از مجموعۀ دروس مبانی نظری اسلام، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس اخلاق اسلامی، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس انقلاب اسلامی، یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ دروس تاریخ تمدن اسلامی و یک درس به ارزش 2 واحد از مجموعۀ آشنایی با منابع اسلامی را بگذرانند.

2 انتصاب و یک ابقاء در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رئیس دانشگاه ایلام در احکام جداگانه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی و معارف را منصوب و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی را ابقاء کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام، دکتر «محمد علی‌اکبری» در احکام جداگانه‌ای دکتر «نبی سبحانی» را  به عنوان مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی و  دکتر «کریم کوخائی‌زاده» را به سمت مدیر گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی منصوب کرد.

دکتر علی‌اکبری در حکم دیگری دکتر «علیرضا حسن‌پور» را در سمت مدیر گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی ابقاء کرد.

 

صفحه‌ها