شما اینجا هستید

پروپوزال های مصوب دانشکده

شماره جلسه تاریخ نام و نام خانوادگی عنوان پروپوزال استاد راهنما/همکار گروه آموزشی شماره جلسه دانشگاه تاریخ جلسه دانشگاه
62 1396/08/20 فرح توحیدی بررسی تحلیلی و انتقادی آیات قرآن با شناخت شناسی مولوی از پیامبر اکرم دکتر محمدرضا حسینی نیا علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
61 1396/07/22 علی اکبر نبوی مبانی نظری حیات طیبه و شاخصه های آن در قرآن و حدیث دکتر محمدرضا حسینی نیا علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
59 1396/06/20 مهناز مظفری فر مواجهه انتقادی با معرفت شناسی فمنیستی بر اساس مبانی نظام حکمت صدرایی (blank) فلسفه و کلام اسلامی (blank) (blank)
58 1396/04/26 سعید دهقانی نقد و بررسی آرای دکتر سید حسین نصر درباره نسبت معرفت قدسی با علم مدرن علیرضا حسن پور فلسفه و کلام اسلامی 205 1396/05/31
    علی اصغر غیاثی نیا شیوه های برخورد پیامبر اکرم (ص) با یهودیان در قرآن و حدیث دکتر محمدرضا حسینی نیا علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
    مهسا شمه پور بررسی و تحلیل مبانی تفسیری سلفیه مهدی اکبرنژاد علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
57 1396/4/19 نرگس آبسردی ضابطه دارالاسلام و دارالکفر و تاثیر اختلاف آنها بر عقود از دیدگاه فریقین عبدالجبار زرگوش نسب فقه و مبانی (blank) (blank)
56 1396/4/11 امید آتش روز تحلیلی بر شناخت زیبایی و مصادیق آن در قرآن سهراب مروتی علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
    پروین روشنی بررسی تطبیقی شخصیت انسان از نظرگاه ملاصدرا و روان شناسان انسان گرا – آلفرد ادلر و کارل راجرز - رضا رضازاده فلسفه و کلام اسلامی 205 1396/05/31
    زهرا کریمی سرینی بررسی زمینه های دینی و کلامی اعتقاد به جسمانی بودن معاد و تاثیر آن در آرای ملاصدرا مجید ضیایی فلسفه و کلام اسلامی (blank) (blank)
    فریبا بهروز بررسی فرایند تربیتی عاملیت انسان در قرآن و حدیث سهراب مروتی علوم قرآن و حدیث (blank) (blank)
    مریم عبادی بررسی فلسفی بودن مسائل مربوط به موت و قیامت در فلسفه ملاصدرا مجید ضیایی فلسفه و کلام اسلامی (blank) (blank)
    نسرین دوستی بررسی جایگاه نظریه افلاک در فلسفه ی ابن سینا و امکان پذیری نادیده گرفتن آن مجید ضیایی فلسفه و کلام اسلامی (blank) (blank)
54 1396/3/8 کوثر حسینی جلالی بررسی مسئله مرگ از دیدگاه هایدگر و ملاصدرا علیرضا حسن پور فلسفه و کلام اسلامی تکمیلی 200 1396/3/23
    لیلی شمس الهی بررسی جایگاه عقل فعال و مثل افلاطونی در علم انسان و آفرینش عالم از نظر ملاصدرا مجید ضیایی فلسفه و کلام اسلامی (blank) (blank)
    معصومه نصرالهی خودشناسی از دیدگاه افضل الدین کاشانی و عزیز الدین نسفی رضا رضازاده فلسفه و کلام اسلامی تکمیلی 200 1396/3/23
    مهدی فراستی آثار فردی و اجتماعی احسان و بدرفتاری با والدین از دیدگاه قرآن و حدیث مهدی اکبرنژاد علوم قرآن و حدیث تکمیلی 199 1396/3/16
53 1395/2/16 فاطمه تبار مواجهه انتقادی ابن سینا و کانت در حوزه علم النفس علیرضا حسن پور فلسفه و کلام اسلامی تکمیلی 201 1396/3/30
    کلثوم اولاد بررسی نقش علم بدون عمل در سعادت و شقاوت انسان از دیدگاه ملاصدرا مجید ضیایی فلسفه و کلام اسلامی تکمیلی 196 1396/2/12