شما اینجا هستید

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان: بررسی تاثیر سعه صدر بر بهبود فشارهای روانی و کاهش نابهنجاری های اخلاقی از منظر قرآن کریم

دانشجو: نگار چوبک زن

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

استادان داور: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا و دکتر مجتبی محمدی

زمان: سه شنبه ۲ آبان، ساعت ۱۱

مکان: سالن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ایلام