شما اینجا هستید

معرفی گروه

دانشگاه ایلام پذیرش دانشجو در رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی را در سال 1372 آغاز نمود؛ پس از آن در سال1380، در رشته علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی، در سال 1385 در مقطع کارشناسی ارشد و سپس در سال 1391 در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجو نمود. با تأسیس «دانشکده الهیات و معارف اسلامی» در تابستان 1392 «گروه علوم قرآن و حدیث» از گروه الهیات مستقل شد؛ و در این سال اقدام به راه اندازی این رشته (علوم قرآن و حدیث) برای پردیس خودگردان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نمود. در حال حاضر گروه علوم قرآن و حدیث با سه عضو هیأت علمی و پذیرش دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به فعالیت خود ادامه می دهد.