شما اینجا هستید

فرصت ها و تهدید ها

فرصت ها

  1. هم جواری با کشور عراق
  2. وجود نیروهای متخصص در رشته الهیات در استان
  3. یکسانی مذهبی در استان
  4. وجود رشته ها و نیروهای متخصص مرتبط با رشته الهیات در دانشگاه

تهدیدها

  1. کم انگیزگی در برخی دانشجویان به لحاظ فرصت های شغلی
  2. فراوانی فارغ التحصیلان بخاطر دانشگاه های زیاد و احیانا کم کیفیت
  3. عدم ماندگاری برخی اساتید در دانشگده
  4. کمبود امکانات برای اساتید 

 

ما به کمبودها و همچنین نقات قوت خود واقفیم و به همین علت تلاش می کنیم با رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت های موجود به سمت آینده ای بهتر حرکت کنیم. طبیعتا بیان تهدیدها و نقاط ضعف به منزله ی سیاه نمایی نیست بلکه نشان دهنده ی این است که سعی کرده ایم با ارزیابی دقیق از وضعیت موجود به رفع مشکلات بپردازیم.