شما اینجا هستید

اعضای هیات علمی

نام استاد

درجه علمی

زمینه تخصصی

پست الکترونیک

دکتر سمیه منفرد

(مدیر گروه)

استادیار

فلسفه و کلام اسلامی

 

 

دکتر رضا رضازاده

دانشیار

فلسفه تطبیقی

(فلسفه ملاصدرا، علم النفس، انسان شناسی فلسفی)

 r.rezazadeh@ilam.ac.ir

rezakashany@gmail.com

دکتر شمس­ الله سراج

دانشیار

کلام اسلامی

(فرق کلامی، کلام شیعه)

sh.safarlaki@ilam.ac.ir

دکتر مجید ضیایی قهنویه

استادیار

فلسفه اسلامی

(فلسفه ملاصدرا)

m.ziaei@ilam.ac.ir

majid@ziaei.ir

 

دکتر علیرضا حسن­ پور

دانشیار

فلسفه غرب

(فلسفه معاصر، پدیدارشناسی، هرمنوتیک)

a.hasanpour@ilam.ac.ir

philosophy.ilam@gmail.com