شما اینجا هستید

دکتر علیرضا حسن پور

دکتر علیرضا حسن پور (مدیر گروه)

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ایلام

رایانامه: a.hasanpour@ilam.ac.ir

            philosophy.ilam@gmail.com

           

تلفن: 08459241574

نشانی: دانشگاه ایلام، ساختمان دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دفتر گروف فلسفه و کلام اسلامی

علاقه مندی ها و زمینه های پژوهشی: فلسفه معاصر غرب، پدیدارشناسی، هرمنوتیک

آثار منتشر شده