شما اینجا هستید

دانشجویان دکتری

ورودی 1391 

حسن رهبر (فارغ التحصیل)

سمیه منفرد (فارغ التحصیل)

کاظم موسی خانی (فارغ التحصیل)

لیلی نیکویی نژاد

 

ورودی 1392

زینب زرگوشی

مهناز مظفری فر (فارغ التحصیل)

سعید دهقانی (فارغ التحصیل)

امیر دلزنده نژاد (فارغ التحصیل)

 

ورودی 1395

سید رحیم نجات

جواد نظری

سید عبدالله امینی

 

ورودی 1397

هدی حبیبی منش

زهرا کریمی

سمانه امین

 

ورودی 1398

حشمت الله رستمی

امیر هادی زاده

ژاله مرادی

 

ورودی 99

جواد حیدریان

سارگل گلرخ

سارا کریمی گوغری

سیدعباس حکیم زاده