شما اینجا هستید

مزایای دانشکده

  1. وجود اساتید علاقه مند و پیگیر
  2. برقراری رشته های تحصیلات تکمیلی
  3. وجود کتابخانه های مرکزی و دانشکده و دارای منابع خوب و قابل قبول
  4. علاقه مندی دانشجویان به کارهای علمی و پژوهشی
  5. تاثیر مثبت دانشجویان الهیات بر سایر دانشجویان دانشگاه