شما اینجا هستید

پیغام خطا

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls در i18n_book_navigation_set_breadcrumb() (خط 212 از /var/www/html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).

برنامه درسی

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 96                   ترم دوم   نيمسال دوم  تحصيلي 97/96

شماره درس

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

101

کارگاه قرائت و ترجمه (2)

12807007

2

 

62

306

آقای امین ذولفقاری

 

 

10-12

 

 

 

یک شنبه

3/4/97

8-10

108

دستور زبان عربی کاربردی 2 (صرف2)

 

12807008

2

 

62

302

آقای صادق  محرابیان

 

 

8-10

 

 

 

سه شنبه

5/4/97

10-8

111

دستور زبان عربی کاربردی 5(نحو2)

 

12807009

2

 

62

303

آقای  آقای محرابیان

 

16-18

 

 

 

 

چهارشنبه

6/4/97

4-2

123

روش تحقیق

12807010

2

 

62

303

دکتر سهراب مروتی

10-12

 

 

 

 

 

پنج شنبه

31/3/97

12-10

207

مبانی، اصول و قواعد تفسیر

12807011

2

 

62

303

دکترمحمدرضاحسینی نیا

 

16-14

 

 

 

 

دوشنبه

4/4/97

4-2

117

کلام اسلامی

12807012

2

 

62

303

آقای افشار شهبازی

 

 

 

16-18

 

 

یکشنبه

10/4/97

4-2

124

رایانه و فضای مجازی

12807013

2

 

62

310

آقای امین ذولفقاری

 

 

 

10-12

 

 

شنبه

2/4/97

12-10

 

انقلاب اسلامی

10001031

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزش 1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش خانواده

10001015

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 95                      ترم  چهارم  نيمسال دوم   تحصيلي 97/96

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آموزش نحو عربی (2)

12111019

4

 

62

303

دکتر مرادعلی ولدبیگی

 

10-12

 

14-16

 

 

یک شنبه

3/4/97

8-10

2

تفسیر ترتیبی قرآن کریم (2)

12111020

4

 

62

302

دکتر شریفی راد

14-16

 

 

10-12

 

 

سه شنبه

5/4/97

4-2

3

تاریخ تفسیر قرآن کریم (1)

12111021

2

 

62

309

دکتر  فرحناز وحید نیا

 

8-10

 

 

 

 

دوشنبه

4/4/97

8-10

4

علوم قرآنی (1)

12111022

4

 

62

302

دکتر فرزاد اسفندیاری

8-10

16-18

 

 

 

 

پنج شنبه

7/4/97

2-4

5

تاریخ حدیث (1)

12111023

2

 

62

303

دکتر اکبرنژاد

 

 

8-10

 

 

 

شنبه

9/4/97

2-4

6

انگلیسی تخصصی (2)

12111024

2

 

62

310

آقای سجاد  قیطاسی

 

 

10-12

 

 

 

چهارشنبه

30/3/97

10-12

7

ترجمه از عربی به  فارسی (1)

12111025

2

 

62

302

دکتر مرادعلی ولدبیگی

 

 

 

8-10

 

 

پنج شنبه

31/3/97

10-12

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر94                    ترم ششم     نيمسال  دوم  تحصيلي 97/96

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

تفسیر موضوعی (2)

12111034

4

 

62

302

دکتر حسینی نیا

 

 

14-16

14-16

 

 

سه شنبه

5/4/97

10-8

2

نقد الحدیث

12111041

2

 

62

310

دکتر فرحناز وحید نیا

 

10-12

 

 

 

 

چهارشنبه

6/4/97

4-2

3

اعراب قرآن کریم (1)

12111035

2

 

62

301

آقای صلاح الدین غلامی

 

2-4

 

 

 

 

چهارشنبه

30/3/97

12-10

4

بلاغت قرآن کریم (1)

12111036

2

 

62

302

خانم صدیقه کرمی

10-12

 

 

 

 

 

دوشنبه

4/4/97

10-8

5

علوم قرآنی (3)

12111037

4

 

62

303

آقای عبادالله جولایی

 

 

 

8-10

10-12

 

 

شنبه

2/4/97

12-10

6

تاریخ قرآن (2)

12111038

2

 

62

309

آقای صلاح الدین غلامی

 

16-18

 

 

 

 

پنج شنبه

7/4/97

4-2

7

تاریخ حدیث (3)

12111039

2

 

62

302

دکتر کریمی تبار

 

 

8-10

 

 

 

یک شنبه

10/4/97

4-2

8

فقه الحدیث (2)

12111040

2

 

62

303

دکتر کریمی تبار

 

 

10-12

 

 

 

شنبه

9/4/97

4-2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 96                   ترم   دوم   نيمسال   دوم تحصيلي 97/96

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

تاریخ  حدیث

40114002

2

 

 

302

دکتر مهدی اکبرنژاد

 

8-10

 

 

 

 

چهارشنبه

30/3/97

10-12

2

مفردات قرآن 2

40114005

2

 

 

302

دکتر شیرخانی

 

14-16

 

 

 

 

شنبه

2/4/97

12-10

3

تفسیر قرآن 2

40114008

2

 

 

302

دکتر سهراب مروتی

8-10

 

 

 

 

 

سه شنبه

5/4/97

10-8

4

علوم قرآنی 2

40114011

2

 

 

303

دکتر محمدرضا حسینی نیا

14-16

 

 

 

 

 

چهارشنبه

6/4/97

2-4

5

علوم قرآنی 3

40114012

2

 

 

302

دکتر سهراب مروتی

 

10-12

 

 

 

 

یک شنبه

10/4/97

2-4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 95                   ترم   چهارم  نيمسال   دوم تحصيلي 97/96

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

پایان نامه

40114018

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 95    ترم   چهارم   نيمسال  دوم   تحصيلي 97/96

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آزمون جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 94   ترم پنجم    نيمسال اول   تحصيلي 97/96

 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله دگتری

11125013

18

 

62