شما اینجا هستید

برنامه درسی

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

گروه   علوم قرآن و حدیث

 نامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 99                   ترم  اول  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399    (400/99 )                                                                            

شماره درس

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1)

1214176

2

 

 

303

عباداله جولائی

 

 

 

10-8

 

 

 شنبه

25/11/99

10-8

2

صرف کاربردی 1

1214178

2

 

 

 

دکترمسعود عباسی  آرام

 

 

10-8

 

 

 

یکشنبه

26/11/99

12-10

3

نحو کاربردی 1

1214180

2

 

 

303

دکترزینب جعفرنژاد

 

 

 

12-10

 

 

دوشنبه

27/11/99

16-14

4

منطق

1214014

2

 

 

 

دکترسمیه منفرد

 

 

12-10

 

 

 

سه شنبه

28/11/99

10-8

5

کلام اسلامی

1214183

2

 

 

302

هدی حبیبی منش

 

 

 

 

10-8

 

پنجشنبه

30/11/99

12-10

6

فارسي عمومي

9010002

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

زبان عمومی

9010003

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

گروه   علوم قرآن و حدیث

 نامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 98                   ترم  سوم   نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

شماره درس

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

1214184

2

 

 

302

حسین عباسی

 

 

16-14

 

 

 

شنبه

20/10/99

10-8

2

مهارتهای آموزش و ترویج قرآن

1214187

2

 

 

302

دکتر فاطمه سیفعل ئی

 

 

 

 

12-10

 

یکشنبه

21/10/99

12-10

3

آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

1214186

2

 

 

301

دکتر محسن سلیمانی یان

 

 

18-16

 

 

 

دوشنبه

22/10/99

16-14

4

قرائت و ترجمه متون تخصصی1

1214190

2

 

 

 

دکترمرادعلی ولدبیگی

 

12-10

 

 

 

 

سه شنبه

23/10/99

10-8

5

علوم قرآنی 1(وحی و نزول)

1214193

2

 

 

303

دکترمجتبی محمدی انویق

 

 

 

16-14

 

 

چهارشنبه

24/10/99

12-10

6

تاریخ کتابت قرآن و قرائات(تاریخ قرآن)

1214197

2

 

 

302

دکترفاطمه سیفعلی ئی

 

 

 

10-8

 

 

شنبه

27/10/99

16-14

7

مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

1214198

2

 

 

115

دکترامین ذوالفقاری

 

 

 

 

10-8

 

دوشنبه

29/10/99

10-8

8

اصول و مقدمات تفسیر

1214199

2

 

 

303

عباداله جولائی

 

 

 

12-10

 

 

سه شنبه

30/10/99

12-10

9

تفسیر ترتیبی قرآن 1

214200

4

 

 

303

303

دکترصلاح الدین غلامی

 

16-14

18-16

 

 

 

 

چهارشنبه

1/11/99

16-14

جمع واحدها

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 97                   ترم پنجم  نيمسال  اول تحصيلي 1400/1399

 

شماره درس

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

کارگاه قرائت و ترجمه (5)*

 

1214044

2

 

 

116

دکترامین ذوالفقاری

 

 

 

 

12-10

 

شنبه

20/10/99

10-8

2

علوم قرآنی(3)

 

1214045

2

 

 

 

دکتر امین ذوالفقاری

 

10-8

 

 

 

 

یکشنبه

21/10/99

12-10

3

فقه الحدیث(2)

 

1214046

2

 

 

301

دکترمینا یعقوبی

 

16-14

 

 

 

 

دوشنبه

22/10/99

16-14

4

شناخت منابع حدیثی

1214047

2

 

 

 

عباداله جولائی

 

 

 

 

10-8

 

سه شنبه

23/10/99

10-8

5

سیری در نهج البلاغه

1214048

2

 

 

 

دکترامین ذوالفقاری

 

12-10

 

 

 

 

پنجشنبه

25/10/99

12-10

6

تاریخ کتابت قرآن و قراءات

 

1214049

2

 

 

116

دکترفاطمه سیفعلی ئی

 

 

 

12-10

 

 

شنبه

27/10/99

16-14

7

علوم بلاغی و زیبا شناختی قرآن(1)

 

1214050

2

 

 

 

دکترمرادعلی ولدبیگی

 

 

12-10

 

 

 

دوشنبه

29/10/99

10-8

8

زبان تخصصی

1214051

2

 

 

115

دکترفرهاد عمورضائی

 

 

 

10-8

 

 

سه شنبه

30/10/99

12-10

9

مصطلح الحدیث

1214052

2

 

 

302

حسین عباسی

 

 

18-16

 

 

 

چهارشنبه

1/11/99

16-14

10

تفسیر ساختاری قرآن کریم

 

1214053

2

 

 

 

صلاح الدین غلامی

 

 

16-14

 

 

 

پنجشنبه

2/11/99

10-8

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  کارشناسی علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 96                   ترم هفتم  نيمسال اول  تحصيلي 1400/1399

شماره درس

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

                     معناشناسی(1)

1214056

2

 

 

302

دکترفاطمه سیفعلی ئی

 

 

 

 

16-14

 

شنبه

20/10/99

10-8

2

                   معناشناسی(2)

1214066

2

 

 

303

دکترفاطمه سیفعلی ئی

 

 

 

 

18-16

 

یکشنبه

21/10/99

12-10

3

 متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی

1214061

2

 

 

115

فرهاد عمورضائی

 

 

 

 

10-8

 

دوشنبه

22/10/99

16-14

4

        کارگاه آموزش  قرآن 7

1214064

2

 

 

 

دکترامین ذوالفقاری

 

 

 

10-8

 

 

سه شنبه

23/10/99

10-8

5

   قصص انبيا در قرآن و عهدين

1214068

        2

 

 

 

امین ذوالفقاری

 

 

 

12-10

 

 

پنجشنبه

25/10/99

12-10

6

جريان شناسي مطالعات قرآني معاصر

1214069

2

 

 

 

عباداله جولائی

 

 

10-8

 

 

 

شنبه

27/10/99

16-14

7

روش شناسي مطالعات قرآني بينارشته اي

1214070

2

 

 

302

دکترصلاح الدین غلامی

 

 

 

16-14

 

 

دوشنبه

29/10/99

10-8

8

مراكز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان

1214071

2

 

 

 

عباداله جولائی

 

 

 

 

12-10

 

سه شنبه

30/10/99

12-10

9

               روش هاي تفسيري

1214072

2

 

 

 

صلاح الدین غلامی

 

 

18-16

 

 

 

پنجشنبه

2/11/99

16-14

10

                       ورزش 1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

                   تربیت بدنی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث   

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 98       ترم سوم    نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                 

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

        تاریخ حدیث

       1214161

2

 

 

302

دکترمهدی اکبرنژاد

 

12-10

 

 

 

 

سه شنبه

23/10/99

10-8

2

   تفسیر نهج البلاغه

        1214163

2

 

 

302

دکترسهراب مروتی

 

10-8

 

 

 

 

شنبه

27/10/99

12-10

3

   مفردات قرآن کریم

        1214165

2

 

 

115

دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

 

 

10-8

 

 

 

دوشنبه

29/10/99

16-14

4

     زبان تخصصی

        1214164

2

 

 

302

دکترسجاد قیطاسی

 

 

12-10

 

 

 

چهارشنبه

1/11/99

10-8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث   

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 99       ترم اول  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

   علم رجال

1214150

2

 

 

302

دکترمهدی اکبرنژاد

12-10

 

 

 

 

 

شنبه

25/11/99

10-8

2

روش ها و مکاتب تفسیری

1214151

2

 

 

116

دکتر علی اصغر شریفی راد

 

12-10

 

 

 

 

یکشنبه

26/11/99

12-10

3

   علوم قرآنی1

        1214155

2

 

 

302

دکتر فرزاد اسفندیاری

16-14

 

 

 

 

 

دوشنبه 

27/11/99

16-14

4

تفسیر قرآن کریم1

       1214154

2

 

 

302

دکترمجتبی محمدی انویق

 

 

16-14

 

 

 

 

سه شنبه

28/11/99

10-8

5

روش تحقیق و مأخذشناسی

1214156

2

 

 

115

دکترسهراب مروتی

10-8

 

 

 

 

 

چهارشنبه

29/11/99

12-10

جمع واحدها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي بهمن 98       ترم دوم  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

          علوم قرآنی (2)

       1214160

2

 

 

302

دکترفرزاد اسفندیاری

 

 

 

16-14

 

 

دوشنبه

22/10/99

10-8

2

          تاریخ حدیث

       1214161

2

 

 

116

دکترمهدی اکبرنژاد

 

 

 

12-10

 

 

پنجشنبه

25/10/99

12-10

3

تاریخ تفسیر قرآن کریم

      1214158

2

 

 

 

دکتر علی اصغر شریفی راد

 

 

10-8

 

 

 

 

دوشنبه

29/10/99

16-14

5

تفسیر قرآن کریم2

    1214159

2

 

 

303

دکتر مهدی اکبر نژاد

 

 

16-14

 

 

 

پنجشنبه

2/11/99

12-10

جمع واحدها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي بهمن 98       ترم دوم  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

          تاریخ حدیث  

    1214161

2

 

 

303

دکترصلاح الدین غلامی

 

 

 

 

10-8

 

سه شنبه

23/10/99

10-8

2

          مفردات قرآن کریم

       1214165

2

 

 

303

دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

 

 

 

 

12-10

 

شنبه

27/10/99

12-10

3

زبان تخصصی

      1214164

2

 

 

303

دکتر سجاد قیطاسی

 

 

10-8

 

 

16-14

 

 

سه شنبه

30/10/99

16-14

5

پایان نامه

    1214152

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي  مهر 99       ترم  اول   نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

          تفسیر قرآن کریم 1

       1214154

2

 

 

302

دکترسیدمحدرضا حسینی نیا

 

 

 

 

 

10-8

شنبه

225/11/99

10-8

2

              علوم قرآن 1

       1214155

2

 

 

116

دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

 

 

 

 

 

12-10

یکشنبه

26/11/99

12-10

3

روش ها و مکاتب تفسیری

      1214151

2

 

 

301

دکتر فرزاد اسفندیاری

 

 

 

 

10-8

 

دوشنبه

27/11/99

16-14

4

فقه الحدیث

    1214157

2

 

 

303

دکتر مهدی اکبر نژاد

 

 

 

 

 

16-14

سه شنبه

28/11/99

12-10

5

روش تحقیق و مأخذشناسی

1214156

2

 

 

302

دکتر سهراب مروتی

 

 

 

 

16-14

 

چهارشنبه

29/11/99

12-10

جمع واحدها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  ارشد   علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 97                ترم  پنجم    نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

پایان نامه

1214152

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

    6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 99                  ترم  اول  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

تفسیر استدلالی قرآن کریم

1214303

2

 

 

303

دکتر سهراب مروتی

 

12-10

 

 

 

 

شنبه

25/11/99

12-10

2

علم رجال تطبیقی

1214309

2

 

 

303

دکتر مهدی اکبرنژاد

 

10-8

 

 

 

 

دوشنبه

27/11/99

12-10

3

جوامع حدیثی

1214307

2

 

 

303

دکترسیدمحمدرضا حسینی نیا

10-8

 

 

 

 

 

چهارشنبه

29/11/99

12-10

جمع واحدها

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 98                  ترم  سوم   نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

                      درایه الحدیث

1214008

2

 

 

303

دکتر مهدی اکبرنژاد

 

 

10-8

 

 

 

سه شنبه

23/10/99

12-10

2

                                  تفسیر

1214004

2

 

 

303

دکترسهراب مروتی

 

 

12-10

 

 

 

شنبه

27/10/99

12-10

3

                  نقد و بررسی آراء معاصران

1214009

2

 

 

115

دکتر سیدمحمدرضا حسینی نیا

 

10-8

 

 

 

 

چهارشنبه

1/11/99

12-10

جمع واحدها

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 97                  ترم  پنجم  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آزمون جامع

1214010

18

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  پژوهش محور    علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 99       ترم اول  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

          علم رجال  تطبیقی

       1214309

2

 

 

302

دکترمهدی اکبر نژاد

 

 

 

 

10-8

 

دوشنبه

25/11/99

10-8

2

         تفسیر تطبیقی قرآن کریم

       1214304

2

 

 

116

دکترسهراب مروتی

 

 

 

 

12-10

 

پنجشنبه

30/11/99

12-10

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  پژوهش محور    علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي بهمن 99       ترم اول  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

          احادیث موضوعه

       1214308

2

 

 

302

دکترمهدی اکبر نژاد

 

 

 

 

10-8

 

شنبه

25/11/99

10-8

2

         نقد قراءات

       1214306

2

 

 

116

دکترسید محمدرضا حسینی نیا

 

 

 

 

12-10

 

پنجشنبه

30/11/99

12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه   علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان  دکتری  علوم قرآن و حدیث                        دوره روزانه               ورودي مهر 95                  ترم  پنجم  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

آزمون جامع

1214010

18

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم قرآن و حدیث

 

برنامه درسي و امتحاني دانشجويان رشته         دکترا   علوم قرآن و حدیث                       دوره روزانه               ورودي مهر 94   ترم  نهم  نيمسال  اول  تحصيلي 1400/1399                                                                                                                

ردیف

عنوان درس

شماره درس

تعداد واحد

تعداد دانشجویان

گروه

شماره کلاس

نام استاد

ساعات تشکیل کلاس در ایام هفته

برنامه امتحانی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

روز

تاریخ

ساعت

1

رساله دگتری

1214010

18

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18