شما اینجا هستید

گزارش مختصر دانشکده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در شهریور ماه 1392 با چهار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث، فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و معارف اسلامی تاسیس شده است که سه گروه تحصیلی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرند. 

این دانشکده با فراهم آوردن امکانات کمک آموزشی از جمله دستگاه های سمعی بصری، مرکز کامپیوتر و همچنین کتابخانه ای که مشتمل بر 3000 جلد کتاب و نشریات مرتبط به عنوان ابزار کمک آموزشی در صدد ارتقاء کیفیت و کمیت امر مقدس آموزش است. 

لازم به ذکر است که همت عالی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهمترین سرمایه برای این امر مقدس است.