شما اینجا هستید

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی عراقی رشته علوم قرآن و حدیث برگزار شد

 
با حضور دانشجویان عراقی برگزار شد؛

پایان نامه دانشجوی عراقی «زهراء احمد شاکر» رشته علوم قرآن و حدیث برگزار شد 

عنوان پایان نامه: الوجوه والنظائر فی التفسیرالکبیرللإمام الفخرالرازی فی سورتی البقرة وآل عمران(دراسة تحلیلیة نقدیة)

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین دکتر«مهدی اکبرنژاد»
استاد مشاور: دکتر «عبدالجبار زرگوش نسب»
داوران:حجت الاسلام والمسلمین دکتر«سیدمحمدرضا حسینی نیا» و دکتر «مجتبی محمدی» 
ناظر:دکتر«فرهاد عمورضائی»