شما اینجا هستید

یک روز زیبای برفی دانشگاه ایلام-دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

                                                                                            عکس از :عباس خانمحمدی

                                                                                                                         1402/11/08