slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

موضوع: نقد و بررسی آرای پروفسور سید حسین نصر درباره معرفت قدسی و نسبت آن با علم مدرن

دانشجو: سعید دهقانی

راهنمایی: پروفسور غلامرضا اعوانی و دکتر علیرضا حسن ‌ پور

مشاوره: پروفسور مهدی گلشنی و مجید ضیایی قهنویه

داوران: دکتر سعید انواری، دکتر رضا کوهکن و دکتر رضا رضازاده

زمان ١۴ بهمن ١٣٩٨ ساعت ١٠ تا ١٢

مکان: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده الهیات (کشاورزی سابق)

اطلاعیه‌ی دفاع از رساله دکتری در گروه علوم قرآن و حدیث

دفاعیه ی رساله دکتری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می گردد:

 

عنوان: "اعتبارسنجی روایات تفسیری سوره یوسف(ع) با رویکرد به تفاسیر شیعه"

 

استاد راهنما: دکتر سهراب مروتی

 

استاد مشاور: دکتر مهدی اکبرنژاد

 

دانشجو: امین ذوالفقاری

 

داوران خارجی: دکتر مجید معارف و دکتر اسفندیاری

 

داور داخلی: دکتر سید محمدرضا حسینی نیا

 

نشست علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی با حضور دکتر مهدی گلشنی و دکتر غلامرضا اعوانی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

نشست علمی با عنوان : کاربرد فلسفه در جهان معاصر

با حضور اساتید برجسته کشور

دکتر مهدی گلشنی: استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتر غلامرضا اعوانی: استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

زمان: یکشنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ صبح

مکان: سالن فرزانگان دانشگاه ایلام

اطلاعیه آزمون زبان دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

حد نصاب نمره زبان قابل پذیرش در دانشگاه ایلام صرفا مطابق جدول زیر خواهد بود. 

صفحه‌ها